Chiro Knipoog


Welkom op de Chirosite!

Enter Chiro Knipoog

Start!


Afdelingen

Bekijk de nieuwtjes voor iedere afdeling

Chiro Post

Bekijk de briefjes online of schrijf je in voor de e-nieuwsbrief

Kalender

Wat staat er allemaal op de agenda?

Nieuw in de chiro?

Praktische info voor nieuwe leden

Kortingen

Bekijk alle mogelijke kortingen die u kan ontvangen!

Kamp!

Alle informatie over het kamp

ALLE KORTINGEN

Lidgeld (€35), groepsweekend (€30), afdelingsweekend (€25), leefweek (€30), bivak (€115), ... aan alles hangt een prijskaartje. In het slechtste geval kan dit oplopen tot zo'n €235. Dit is niet niets.

Ga op kamp of weekend en krijg geld terug! Er bestaan een aantal manieren om geld terug te krijgen wanneer je ingeschreven bent in de chiro om mee te gaan op weekend of kamp. Hieronder vindt u terug hoe u dit kunt regelen:

  1. Familie korting bij Chiro Knipoog Dit is een van de eerste kortingen die je zult tegenkomen bij ons. Voor lidgeld en bivak bestaat er al een vaste formule. Voor weekenden en andere, kan u er zeker om vragen. Lidgeld (€35): 1ste kind €35, 2de kind €30, 3de kind €25, 4de kind €20, ... Bivak (€115/ribbels:€80): vanaf het 3de kind: €10 korting per lid die meegaat

  2. Attesten voor belastingsvermindering Sinds 2005 kunnen ouders de kosten voor de opvang van hun kinderen tijdens de vakantieperiodes inbrengen als vermindering van belastbaar inkomen. Het deelnamegeld komt hiervoor eveneens in aanmerking. Hiervoor krijgt u van ons een attest, dat u bij uw belastingen kan inbrengen. Bij ons krijgt u dit attest mee bij wanneer het terug tijd is om de belastingen in te vullen. Ongeveer in de maand mei.

  3. CM Bij de CM Zuid-West-Vlaanderen krijgen jongeren (tot en met 29 jaar) elk jaar 30 euro in totaal voor sportclub, sportcentrum, schoolsport, speelpleinwerking en jeugdbeweging. Dit geldt dus ook voor leden van de Chiro! U kan dit aanvragen door de CM-Fit&Funbon te downloaden, in te vullen en een betalingsbewijs bij te voegen (bv. een kopie van een rekeninguittreksel). U kan de bon ook laten invullen door de hoofdleiding van Chiro Knipoog. Eenmaal ingevuld, steekt u de bon in een CM-brievenbus en het bedrag wordt op uw rekening gestort. Meer informatie vindt u op de site van de CM.

  4. Bond Moyson Bij de socialistische mutualiteit kunt u tot € 5 per dag terugkrijgen (met een maximum van € 100 per kind per jaar) bij deelname van uw kind(eren) (tot en met 18 jaar) aan door de school ingerichte meerdaagse bos-, zee- of andere openluchtklassen. De premie geldt ook voor meerdaagse sport- en jeugdkampen en speelpleinwerking. Ook voor ons Chiro-kamp kan deze Op-Stap-Premie dus gebruikt worden! Om deze tegemoetkoming te bekomen volstaat het om het op-stap-formulier te downloaden, te laten invullen door de groepsleiding en het ingevulde formulier af te geven in een Bond Moyson-kantoor. Meer informatie kan u terugvinden op de site van de Bond Moyson.

  5. Onafhankelijk Ziekenfonds Ook bij het Onafhankelijk Ziekenfonds kan je geld terug krijgen voor jeugdbewegingskampen. Het formulier kan je downloaden door in te loggen op het online-kantoor van het OZ. Eenmaal je het formulier afgeprint hebt, laat je dit invullen door de groepsleiding en bezorg je het terug aan het OZ.

  6. Vlaams Neutraal Ziekenfonds Bij het VNZ kunnen kinderen tot en met 18 jaar tot 30 euro per kalenderjaar terugkrijgen voor het volgen van bos-, sneeuw- en zeeklassen, jeugd-, sport-, computer- en taalkampen, schoolreizen en speelpleinwerking. Ook het Chiro-kamp komt hiervoor in aanmerking! Om deze kampvergoeding te ontvangen volstaat het om volgend formulier te downloaden, te laten invullen door de groepsleiding en het ingevulde formulier terug te bezorgen aan het VNZ.

  7. Speelbonnen De speelbonnen zijn handige bonnen waarmee kinderen hun deelname aan allerhande activiteiten kunnen betalen. Iedereen kan zo'n bon aankopen in het JOC als verrassing voor de kleinste spruiten. Daarnaast worden de bonnen ook via dagcentra, OCMW, thuisbegeleidingsdiensten of buurtwerkers verdeeld aan kinderen uit gezinnen met de allerlaagste inkomens om ook voor hen de instap in jeugdwerk en jeugdactiviteiten mogelijk te maken. De speelbonnen zijn er niet alleen voor activiteiten in organisatie van de Stad Kortrijk, maar ook voor alle erkende Kortrijkse Jeugdverenigingen. Zij kunnen immers de bonnen die ze ontvangen voor cash geld komen inruilen bij Team Jeugd. Je kan meer informatie krijgen in 't stad of in JOC.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Spelen ... dat kan je overal. Maar met wie? En wat? En waar? De Chiro biedt een prachtige mix aan van sport en spel, ontmoeting en vrienden, groepsgevoel en individuele ontwikkeling. Bijna iedere zondag komen we samen om er een gezellige, speelse en toffe namiddag van te maken voor iedereen!

Voor wie?

Jongeren van 6 tot 18 jaar

Minimumleeftijd?

We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas vanaf het eerste leerjaar ten volle kunnen genieten van het groepsleven. Daarnaast willen we dat onze Chirogroepen voorrang geven aan het behouden van de aspi-afdeling, in plaats van een aanbod uit te werken voor kleuters. Bovendien hebben we afgesproken met Scouts en Gidsen Vlaanderen en de KLJ om geen kleuters aan te sluiten. Meer informatie over de minimumleeftijd.

Waar?

Beekstraat 65
8500 Kortrijk
Tegenover de Rivan

Wanneer?

Er is iedere zondag werking. Enkel in de grote vakantie, op officiële feestdagen en het middenste weekend van de kerst- en paasvakantie blijft de chiro dicht.

Wat?

Onze werking wordt steeds gestart met een openingsformatie:

Kreet van de dag Openingsgebed Voorstelling van de activiteiten Groepsspel Daarna verzamelen we per afdeling en vertrekken we op activiteit De leiding organiseert tal van spelen Om ca. 16u00 is er een 4-uurtje voorzien (cola, fruitsap) dat €0,50 kost. Ook zijn er drankabonnementen te verkrijgen aan €12. Hiermee krijgt uw kind dan een heel jaar een 4-uurtje. Inschrijvingen? De leiding zal je contactgegevens vragen en later een kort huisbezoek brengen om je in te schrijven en nog wat extra uitleg te geven. De eerste 3 werkingen mag je zomaar uitproberen. Het inschrijvingsgeld bedraagt €35 voor het eerste kind. €30 voor het tweede kind, €25 voor het derde ... en mag worden overgeschreven op het rekeningsnummer 385-0098190-89 In het inschrijvingsgeld zit: Verzekeringen 3-maandelijks Sjarletangske (ons Chiroblad) De Chiropost (data en info) Sinterklaasfeestje Zwemnamiddag Een Chiroposter Super lidkaart van de chiro ... Uniform? Vanaf de Rakwi's (10j.) wordt het chiro-uniform gedragen. Daarnaast hebben we ook onze eigen Chiro Knipoogtrui.

Alles over Kamp

© Ceekay ~

Data,vertrek- en aankomsturen